RON LEGERSTEE

Mijn professionele maar ook persoonlijke drijfveren zijn samen te vatten in de titels van drie boeken: "LIFE, the science of Biology”; “Cells, tissues and disease” en “Medical-Surgical Nursing”. Wondheling en Weefselherstel passen daar volledig in.

 

Mijn grote interesse betreft niet alleen die drie vakgebieden, maar ook de geschiedenis van elk. En dat is precies waarom ik deze lessen zo graag geef aan Pergamum.

Mijn naam is Ron Legerstee. Vijftig jaar geleden, toen ik 8 jaar werd, keek ik voor het eerst door een microscoop.

Daar ben ik nooit mee opgehouden. Het heeft mij in mijn hele leven (in de verpleegkunde; het bedrijfsleven, als wetenschapper, en in het onderwijs) altijd beïnvloed.

 

Drs. Ron Legerstee, consultant Wound Healing & Tissue Repair

Wetenschappelijk gastdocent Erasmus MC Academie Rotterdam